ข่าวสาร
 
29 มี.ค. - 8 เม.ย. พบสำนักพิมพ์อิ่มอ่าน

วัีนศุกร์ที่ 29 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน
พบกับสำนักอิ่มอ่านได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 11

ที่บูธY10 ห้องบอลรูม
 
ณ ศูนย์การประชุมแ่ห่งชาติสิริกิติ์ 


 

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

โปรโมชั่น